RSLH ry | Yhdistys | Ajankohtaista | Vuoden lintu 2021 on pikkutikka - ilmoita havaintosi!

RSLH - Rauman Seudun Lintuharrastajat ry

Vuoden lintu 2021 on pikkutikka - ilmoita havaintosi!

Vuoden lintu 2021 pikkutikka Seppo KivislahtiBirdLife Suomen vuoden lintu 2021 on pikkutikka. Vuoden lintu -hankkeen tavoitteena on paitsi herättää keskustelua pikkutikan elinympäristöjen säilyttämisestä myös selvittää kannan nykylevinneisyys ja tarkentaa Suomen kannanarviota.

Pikkutikka on harvalukuinen laji, joka löytyy pesimäaikaan lähes poikkeuksetta lehtipuuvaltaisista paikoista. Varmimmin sen tapaa leppävaltaisista rantametsistä, joissa on runsaasti pienikokoista lahopuustoa.

Suomen pikkutikkakannan suuruus tunnetaan varsin huonosti: kanta arvioidaan 1 400–5 000 pariksi. Vuoden lintu -hankkeen yhtenä tavoitteena on kannanarvion tarkentaminen. Siihen tarvitaan lintuharrastajien havaintoja.

Pikkutikka on useimpien lintuaineistojen mukaan viime aikoina vähentynyt. Esimerkiksi Pihabongaus-aineistossa se on vähentynyt peräti 40 prosenttia reilussa vuosikymmenessä. Lajia on Suomessa tutkittu vähän, eikä viimeaikaisen vähenemisen syitä tarkkaan tunneta.

Tätä puutetta pyritään tänä vuonna korjaamaan Vuoden lintu -hankkeen avulla! Osana hanketta kukin paikallisyhdistys pyrkii lintuharrastajien tekemien havaintojen ja pikkutikkainventointien avulla arvioimaan yhdistyksen alueen pikkutikkakannan.
 
Tässä työssä kaikki voivat auttaa retkeilemällä pikkutikalle sopivilla esiintymispaikoilla ja kirjaamalla havainnot Tiira-lintutietopalveluun!
 
 
Millaista ääntä pikkutikka sitten pitää ja mikä ihme on pikkutikkojen "nimenhuuto"? Tutustu alla oleviin linkkeihin niin saat tietää!
 
Pikkutikan tunnistamis- ja etsimisohjeet:
 
Tietoa Vuoden lintu -hankkeesta:
 
Rauman seudun pikkutikkavastaava:
Seppo Kivislahti, seppo.kivislahti(at)gmail.com, puh. 044 912 5795
 
Valtakunnallinen koordinaattori:
Raimo Seppälä, raimo.seppala(at)nic.fi, puh. 050 560 4861
 
Kuva: Pikkutikkakoiras (Seppo Kivislahti)
 
 

www-sivut: Waumedia